ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_311_e3c98e139a4c3adbcd312e5ced48c104.jpg
5%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊໍາລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay

bcel_web_file_44_f4aa1eea8c4ca5b109032cf095e79e18.jpeg
30-50%

ບໍລິສັດ ເອັສທີເອັສ ເບສໄລຟ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງນວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 30-50% ສໍາລັບສິນຄ້າ OKIA EMONARCH LX 50%, OKIA ELOVE LX 40%, OKIA EWONDER SOFA 30%, OKIA EMOVE LIFE 45% ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 95666555

bcel_web_file_257_12d6859a3862ec8e05f19e1c7e2d13c9.jpg
10%

ຮ້ານທ່າແຂກຊັນເຊັດ ບ້ານທ່າແຂກກາງ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສະເພາະຄ່າຫານ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL Onepay ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 020 5563030

bcel_web_file_272_dafa4934182b5ac558230513bf9ab09b.jpg
5%

ຮ້ານອາຫານຂອງວິວ ຈ່າຍຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_283_b37c61a44b85b0beba5bb30edc5cd23b.jpg
10%

ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ ຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_285_605a6c6d72b7c966f0d31a5d0a249a49.jpg
10%

ຮ້ານອາຫານໄຊໂຍ ເຊມບາ ຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_316_f595c59dfbb407d9a75c789c2aa1fc10.jpg
10-50%

ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດ 50% ເປັນບາງໄລຍະທີ່ທາງສູນກຳນົດ

bcel_web_file_266_90664b36cf3e3d5b0eeca71d142342bc.jpg
20%

ເກສອນ ເຈເວີຣີ ບ້ານທ່າຫຼວງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຫຼື ຜ່ານ BCEL OnePay ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 78977779

bcel_web_file_267_b2c7a549d4ec24815736d8b6e94ffb9f.jpg
10-30%

ພູບາຈຽງຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ຣີສອດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10-30% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າອາຫານ, ຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂເປັນເປັນຕາມບໍລິສັດກຳນົດຕາມແຕ່ລະໄລຍະ