ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


10%

ທຸກໆການບໍລິການ

10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

10%-50%

ຮ້ານ ຊາ ແລະ ກາເຟ ຊີທີຟັນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10%-50% ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເປັນໄປຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55145415

ສ່ວນຫຼຸດ 5%-50%

ຮ້ານອາຫານ ປຣີເວດ ຣັດເຊຍ ສ່ວນຫຼູດ 5%-50% ສຳລັບບາງລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

5%

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຊົນນະບົດ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55966299

ສ່ວນຫຼຸດ 5%

ຮ້ານອາຫານບັນກວນ ບາຍ ຫົງທອງ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 300.000ກີບ ຂຶ້ນໄປທຸກລາຍການ ທີ່ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 55553464

20%

ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ ຣີສອດ ແລະ ສະປາ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳລັບຫ້ອງພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ນວດ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານ BCEL ONEPAY ແລະ ເຄື່ອງຮັບບັດ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານທ່າແຮ່, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 041 252188