ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.242 9.243 9.245 9.262
US Dollar USD 50-100 9.243 9.243 9.245 9.262
Thai Baht THB 318,57 318,57 318,62 320,98
Euro EUR 1-20 10.863 10.864 10.866 10.917
Euro EUR 50-500 10.864 10.864 10.866 10.917
Pound Sterling GBP 11.909 11.909 11.911 12.147
Australian Dollar AUD 6.482 6.482 6.484 6.612
Canadian Dollar CAD 6.689 6.689 6.691 6.823
Japanese Yen JPY 87,35 87,35 87,41 89,1
Swiss Franc CHF 9.648 9.648 9.650 9.841
Renminbi Yuan CNY 1.367 1.367 1.369 1.385
Danish Krone DKK - - 1.493 1.523
Norwegian Krone NOK - - 1.221 1.245
Swedish Krona SEK - - 1.066 1.087
Singapore Dollar SGD 6.637 6.637 6.639 6.770
HongKong Dollar HKD - - 1.214 1.238
Vietnamese Dong VND - - 0,4012 0,4092
Korean Won KRW 7,67 7,67 7,72 7,8234

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.