ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.537 8.538 8.540 8.553
US Dollar USD 50-100 8.538 8.538 8.540 8.553
Thai Baht THB 264,19 264,19 264,24 266,18
Euro EUR 1-20 9.696 9.697 9.699 9.744
Euro EUR 50-500 9.697 9.697 9.699 9.744
Pound Sterling GBP 10.686 10.686 10.688 10.900
Australian Dollar AUD 6.117 6.117 6.119 6.240
Canadian Dollar CAD 6.142 6.142 6.144 6.265
Japanese Yen JPY 74,68 74,68 74,74 76,17
Swiss Franc CHF 8.182 8.182 8.184 8.345
Renminbi Yuan CNY 1.229 1.229 1.231 1.245
Danish Krone DKK - - 1.331 1.357
Norwegian Krone NOK - - 1.014 1.034
Swedish Krona SEK - - 962 981
Singapore Dollar SGD 6.151 6.151 6.153 6.274
HongKong Dollar HKD - - 1.113 1.135
Vietnamese Dong VND - - 0,3683 0,3756

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.