ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.453 9.454 9.456 9.475
US Dollar USD 50-100 9.454 9.454 9.456 9.475
Thai Baht THB 328,41 328,41 328,46 330,89
Euro EUR 1-20 11.261 11.262 11.264 11.318
Euro EUR 50-500 11.262 11.262 11.264 11.318
Pound Sterling GBP 13.072 13.072 13.074 13.333
Australian Dollar AUD 7.094 7.094 7.096 7.235
Canadian Dollar CAD 7.360 7.360 7.362 7.506
Japanese Yen JPY 84,61 84,61 84,67 86,3
Swiss Franc CHF 9.790 9.790 9.792 9.986
Renminbi Yuan CNY 1.483 1.483 1.485 1.502
Danish Krone DKK - - 1.547 1.578
Norwegian Krone NOK - - 1.149 1.172
Swedish Krona SEK - - 1.148 1.171
Singapore Dollar SGD 6.896 6.896 6.898 7.033
HongKong Dollar HKD - - 1.312 1.338
Vietnamese Dong VND - - 0,4172 0,4255
Korean Won KRW 7,87 7,87 7,92 8,02

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.