ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.603 8.604 8.606 8.619
US Dollar USD 50-100 8.604 8.604 8.606 8.619
Thai Baht THB 272,25 272,25 272,3 274,3
Euro EUR 1-20 9.629 9.630 9.632 9.678
Euro EUR 50-500 9.630 9.630 9.632 9.678
Pound Sterling GBP 10.996 10.996 10.998 11.216
Australian Dollar AUD 6.011 6.011 6.013 6.131
Canadian Dollar CAD 6.183 6.183 6.185 6.307
Japanese Yen JPY 75,79 75,79 75,85 77,31
Swiss Franc CHF 7.977 7.977 7.979 8.137
Renminbi Yuan CNY 1.269 1.269 1.271 1.285
Danish Krone DKK - - 1.326 1.353
Norwegian Krone NOK - - 1.032 1.053
Swedish Krona SEK - - 939 957
Singapore Dollar SGD 6.268 6.268 6.270 6.393
HongKong Dollar HKD - - 1.117 1.140
Vietnamese Dong VND - - 0,3729 0,3803

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.