ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.562 8.563 8.565 8.578
US Dollar USD 50-100 8.563 8.563 8.565 8.578
Thai Baht THB 275,93 275,93 275,98 278,01
Euro EUR 1-20 9.684 9.685 9.687 9.733
Euro EUR 50-500 9.685 9.685 9.687 9.733
Pound Sterling GBP 11.055 11.055 11.057 11.276
Australian Dollar AUD 6.043 6.043 6.045 6.164
Canadian Dollar CAD 6.249 6.249 6.251 6.374
Japanese Yen JPY 76,15 76,15 76,21 77,67
Swiss Franc CHF 8.089 8.089 8.091 8.250
Renminbi Yuan CNY 1.255 1.255 1.257 1.271
Danish Krone DKK - - 1.334 1.361
Norwegian Krone NOK - - 1.025 1.046
Swedish Krona SEK - - 939 958
Singapore Dollar SGD 6.257 6.257 6.259 6.382
HongKong Dollar HKD - - 1.111 1.133
Vietnamese Dong VND - - 0,3713 0,3787

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.