ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.307 9.308 9.310 9.327
US Dollar USD 50-100 9.308 9.308 9.310 9.327
Thai Baht THB 333,86 333,86 333,91 336,38
Euro EUR 1-20 11.334 11.335 11.337 11.391
Euro EUR 50-500 11.335 11.335 11.337 11.391
Pound Sterling GBP 12.678 12.678 12.680 12.931
Australian Dollar AUD 7.179 7.179 7.181 7.323
Canadian Dollar CAD 7.076 7.076 7.078 7.217
Japanese Yen JPY 88,69 88,69 88,75 90,46
Swiss Franc CHF 9.980 9.980 9.982 10.179
Renminbi Yuan CNY 1.442 1.442 1.444 1.461
Danish Krone DKK - - 1.558 1.589
Norwegian Krone NOK - - 1.229 1.253
Swedish Krona SEK - - 1.146 1.169
Singapore Dollar SGD 6.886 6.886 6.888 7.023
HongKong Dollar HKD - - 1.222 1.247
Vietnamese Dong VND - - 0,406 0,4141
Korean Won KRW 7,94 7,94 7,99 8,0988

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.