ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.061 9.062 9.064 9.081
US Dollar USD 50-100 9.062 9.062 9.064 9.081
Thai Baht THB 317,62 317,62 317,67 320,02
Euro EUR 1-20 10.702 10.703 10.705 10.756
Euro EUR 50-500 10.703 10.703 10.705 10.756
Pound Sterling GBP 11.757 11.757 11.759 11.992
Australian Dollar AUD 6.457 6.457 6.459 6.587
Canadian Dollar CAD 6.567 6.567 6.569 6.698
Japanese Yen JPY 84,65 84,65 84,71 86,35
Swiss Franc CHF 9.431 9.431 9.433 9.619
Renminbi Yuan CNY 1.292 1.292 1.294 1.309
Danish Krone DKK - - 1.470 1.499
Norwegian Krone NOK - - 1.197 1.221
Swedish Krona SEK - - 1.060 1.081
Singapore Dollar SGD 6.470 6.470 6.472 6.599
HongKong Dollar HKD - - 1.190 1.214
Vietnamese Dong VND - - 0,3933 0,4012
Korean Won KRW 7,18 7,18 7,23 7,3236

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.