ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ 01/07/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

pdf-icon (142 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/07/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 01/07/2021

pdf-icon (184 KB)