ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ສະກຸນເງິນຢວນ | ທຄຕລ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ 01/07/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

(142 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/03/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 01/03/2021

(155 KB)