ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ 01/07/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

pdf-icon (142 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 18/10/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 18/10/2021

pdf-icon (200 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024