ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 07/03/2023 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

pdf-icon (228 KB)