ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.208 9.209 9.211 9.228
US Dollar USD 50-100 9.209 9.209 9.211 9.228
Thai Baht THB 317,1 317,1 317,15 319,5
Euro EUR 1-20 10.745 10.746 10.748 10.799
Euro EUR 50-500 10.746 10.746 10.748 10.799
Pound Sterling GBP 11.644 11.644 11.646 11.877
Australian Dollar AUD 6.449 6.449 6.451 6.578
Canadian Dollar CAD 6.645 6.645 6.647 6.778
Japanese Yen JPY 86,09 86,09 86,15 87,81
Swiss Franc CHF 9.450 9.450 9.452 9.639
Renminbi Yuan CNY 1.343 1.343 1.345 1.361
Danish Krone DKK - - 1.479 1.508
Norwegian Krone NOK - - 1.216 1.240
Swedish Krona SEK - - 1.032 1.053
Singapore Dollar SGD 6.559 6.559 6.561 6.690
HongKong Dollar HKD - - 1.210 1.234
Vietnamese Dong VND - - 0,3995 0,4075
Korean Won KRW 7,42 7,42 7,47 7,5684

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.