ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.719 8.720 8.722 8.737
US Dollar USD 50-100 8.720 8.720 8.722 8.737
Thai Baht THB 287,23 287,23 287,28 289,4
Euro EUR 1-20 9.664 9.665 9.667 9.712
Euro EUR 50-500 9.665 9.665 9.667 9.712
Pound Sterling GBP 10.537 10.537 10.539 10.748
Australian Dollar AUD 5.801 5.801 5.803 5.917
Canadian Dollar CAD 6.325 6.325 6.327 6.451
Japanese Yen JPY 80,65 80,65 80,71 82,26
Swiss Franc CHF 8.364 8.364 8.366 8.531
Renminbi Yuan CNY 1.222 1.222 1.224 1.237
Danish Krone DKK - - 1.330 1.356
Norwegian Krone NOK - - 1.139 1.162
Swedish Krona SEK - - 921 939
Singapore Dollar SGD 6.164 6.164 6.166 6.288
HongKong Dollar HKD - - 1.133 1.155
Vietnamese Dong VND - - 0,3781 0,3856

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.