ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_249_d4bc07d9f0c930a4e68f10956de604a2.jpg
ສ່ວນຫຼຸດ 5%-50%

ຮ້ານອາຫານ ປຣີເວດ ຣັດເຊຍ ສ່ວນຫຼູດ 5%-50% ສຳລັບບາງລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay

bcel_web_file_272_dafa4934182b5ac558230513bf9ab09b.jpg
5%

ຮ້ານອາຫານຂອງວິວ ຈ່າຍຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_283_b37c61a44b85b0beba5bb30edc5cd23b.jpg
10%

ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ ຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_285_605a6c6d72b7c966f0d31a5d0a249a49.jpg
10%

ຮ້ານອາຫານໄຊໂຍ ເຊມບາ ຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_292_6158ed550fad301f992c150403ee761d.jpg
5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

bcel_web_file_294_9e05dc0131ca245e733c94fc62bc8831.jpg
10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

bcel_web_file_296_b13c2b5356da5435f4cadc2c25860241.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

bcel_web_file_316_f595c59dfbb407d9a75c789c2aa1fc10.jpg
10-50%

ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດ 50% ເປັນບາງໄລຍະທີ່ທາງສູນກຳນົດ

bcel_web_file_255_d93460412d371d5c9bd318b4984aaf97.jpg
5%

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຊົນນະບົດ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55966299