ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_252_b8f5e6ac1f6e15f27fe11a9fe32c1fc8.jpg
ສ່ວນຫຼຸດ 5%

ຮ້ານອາຫານບັນກວນ ບາຍ ຫົງທອງ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 300.000ກີບ ຂຶ້ນໄປທຸກລາຍການ ທີ່ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 55553464

bcel_web_file_277_2cefd21c33af1847d0035586a9acfe05.jpg
10%

ໂຮງແຮມ ອິນທິຣາ ສະບາຍ ວັງວຽງ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ

bcel_web_file_320_cc3c0db410ec9755cfc0857e4e9f8617.jpg
20%

ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ ຣີສອດ ແລະ ສະປາ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳລັບຫ້ອງພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ນວດ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານ BCEL ONEPAY ແລະ ເຄື່ອງຮັບບັດ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານທ່າແຮ່, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 041 252188

bcel_web_file_42_858189117ccf15c65278695bb82084a8.jpeg
10%

ຮ້ານ ແທັກຊີ ຄາເຟ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ) ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງ, ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ, ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໂທລະສັບ 020 55081111

bcel_web_file_317_78ccafc480b2eb05e7a4c6b36e161278.jpg
10%

ສະເພາະຄ່າອາຫານ

bcel_web_file_33_ff27f3d63dce262201c53e39556d6d51.png
10%

ຮ້ານແວ່ນຕາໃຕ້ຟ້າ TAIFA OPTIC ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຈາກລາຄາຂອງສິນຄ້າປົກກະຕິ (ບໍ່ລວມສິນຄ້າທີ່ມີໂປຣໂມຊັນຂອງຮ້ານ) ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 98811822

bcel_web_file_39_9b6594ea7a162de539f3b9ca64f85a32.png
5%

ຮ້ານ Dairy Queen ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376