ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_33_ff27f3d63dce262201c53e39556d6d51.png
10%

ຮ້ານແວ່ນຕາໃຕ້ຟ້າ TAIFA OPTIC ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຈາກລາຄາຂອງສິນຄ້າປົກກະຕິ (ບໍ່ລວມສິນຄ້າທີ່ມີໂປຣໂມຊັນຂອງຮ້ານ) ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 98811822

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023