ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_306_336f45bb78d20146018cfa38bf1fdcc3.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_324_e8612cd5fdc0841df2a6729795ccfbbc.jpg
5%

ເຮືອນພັກອາລິສາ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າຫ້ອງພັກຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ OnePay ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫຼັກເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທລະສັບ 031 251 555

bcel_web_file_296_b13c2b5356da5435f4cadc2c25860241.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

bcel_web_file_41_35d0c474d3e1de75cd67788f12f7ef6.png
5%

ຮ້ານ TEXUS CHICKEN ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_42_858189117ccf15c65278695bb82084a8.jpeg
10%

ຮ້ານ ແທັກຊີ ຄາເຟ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ) ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງ, ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ, ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໂທລະສັບ 020 55081111

bcel_web_file_39_9b6594ea7a162de539f3b9ca64f85a32.png
5%

ຮ້ານ Dairy Queen ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023