ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_44_f09ceb5041da3d3ac8541247297fe8d4.png
20.000 ກີບ

ເມື່ອຊື້ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປຂອງບິນ ຈະໄດ້ຮັບບັດສ່ວນຫລຸດ ເຈມາກ ມູນຄ່າ 20.000 ກີບ ນຳໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຈຳກັດ 100 ໃບ/ເດືອນ/ທຸກສາຂາຂອງເຈມາກ ຍົກເວັ້ນສາຂາໂພນເຄັງ ສະເພາະລູກຄ້າທີ່ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_47_4d35043b8d2291c6351ad7d57c2320ae.png
5-20%

ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂນັ້ນໆຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼຸດໄປຕາມໂປຣໂມຊັນຂອງທາງບໍລິສັດ 5-20% ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນສະເພາະສະມາຊິກທີ່ສະໝັກ 1 ປີ ເທົ່ານັ້ນ ສະເພາະບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_337_2197a315c144a93811b5b0386da236e6.jpg
10%

ALLIANCE INTERNATIONAL MEDICAL CENTER DISCOUNT 10% FOR ANNUAL CHECK UP ADDRESS: BAN WATTAYNYAITHONG, SIKHOTTABONG, VIENTIANE CAPITAL TEL: 021 513095

bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

pr11_58.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

bcel_web_file_56_7e92d9cd3d9e779e4a6a50449dc9993f.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_46_d7954d0cb1a8243be90e72156fd574e7.jpeg
ສູງສຸດ 33%

ຊື້ສິນຄ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ (ບໍ່ລວມລາຍການໂປຣໂມຊັ່ນ)

bcel_web_file_71_501b33af09813a14d78d3f934776812.jpeg
10-45%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າຫ້ອງພັກ ສູງສຸດ 45%, ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າອາຫານ- ເຄື່ອງດື່ມ 10% (ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປຣໂມຊັນ ແລະ ວາຍ). ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay ຜ່ານ EDC/POS

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023