ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_306_336f45bb78d20146018cfa38bf1fdcc3.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

bcel_web_file_311_e3c98e139a4c3adbcd312e5ced48c104.jpg
5%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊໍາລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay

bcel_web_file_44_f4aa1eea8c4ca5b109032cf095e79e18.jpeg
30-50%

ບໍລິສັດ ເອັສທີເອັສ ເບສໄລຟ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງນວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 30-50% ສໍາລັບສິນຄ້າ OKIA EMONARCH LX 50%, OKIA ELOVE LX 40%, OKIA EWONDER SOFA 30%, OKIA EMOVE LIFE 45% ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 95666555

bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_257_12d6859a3862ec8e05f19e1c7e2d13c9.jpg
10%

ຮ້ານທ່າແຂກຊັນເຊັດ ບ້ານທ່າແຂກກາງ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສະເພາະຄ່າຫານ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL Onepay ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 020 5563030

bcel_web_file_322_9430140846dfe8662648bb3fdc908d86.jpg
20-35%

ຮ້ານແວ່ນຕາໂລໂຫ້ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 35% ສໍາລັບແວ່ນຕາທຸກຊະນິດ ແລະ 20% ສໍາລັບເລນສ໌ແວ່ນຕາ (ຍົກເວັ້ນລາຄາທີ່ມີໂປຣໂມຊັນແລ້ວ) ສະຖານທີ່ ບ້ານຝາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 29102220

pr28_28.jpg
10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ

bcel_web_file_253_d295cd2b6a0ee3baf8ab79bb364837b4.jpg
10%-50%

ຮ້ານ ຊາ ແລະ ກາເຟ ຊີທີຟັນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10%-50% ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເປັນໄປຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55145415

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022