ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_44_f09ceb5041da3d3ac8541247297fe8d4.png
20.000 ກີບ

ເມື່ອຊື້ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປຂອງບິນ ຈະໄດ້ຮັບບັດສ່ວນຫລຸດ ເຈມາກ ມູນຄ່າ 20.000 ກີບ ນຳໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຈຳກັດ 100 ໃບ/ເດືອນ/ທຸກສາຂາຂອງເຈມາກ ຍົກເວັ້ນສາຂາໂພນເຄັງ ສະເພາະລູກຄ້າທີ່ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ

pr11_58.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

bcel_web_file_353_483a9d39a716595173729af6e04fd140.jpg
ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%, ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_351_6f5c2b29a3da7502d72bdc5e9239e5fa.jpg
ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 30%

ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 30% ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ BCEL

bcel_web_file_46_d7954d0cb1a8243be90e72156fd574e7.jpeg
ສູງສຸດ 33%

ຊື້ສິນຄ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ (ບໍ່ລວມລາຍການໂປຣໂມຊັ່ນ)

bcel_web_file_330_2d96d95b32e12eac0e5ba6cc2e0a0bce.jpg
5%

ຊື້ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_338_73ba997ff153dc8bf421d41f1f7811b5.jpg
20.000 ກີບ

ສະເພາະບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ ເມືອຊື້ຄົບ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຮັບ Voucher ສ່ວນຫຼຸດ 20.000 ກີບ ໃນ 5 ສາຂາຄື: ສາຂາໜອງວຽງຄຳ, ສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ, ສາຂາໜອງບອນ, ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ສາຂາຈອມມະນີເຊັນເຕີ

bcel_web_file_333_eecf94f05a251a9224028c1b5cc50fa2.jpg
3%

ສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງໂທລະສັບ ຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_58_7580b799e09edc71f54b2c727d63f04c.jpeg
6%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024