dddddddd

ຊົມເຊີຍ 

 ລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ 2017

 

ວາລະສາານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊີ (Asian Banking and Finance Magazine) ມອບ 1 ລາງວັນດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນງານປະກາດລາງວັນດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊີ ປະຈຳປີ 2017 (Asian Banking & Awards 2017). ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຊາງກຮີລາ, ປະເທດ ສິງກະໂປ

ລາງວັນທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບແມ່ນມາຈາກຂະແໜງ ທະນາຄານບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ ປີ 2017 (ຫຼື Retail Banking Awards 2017) ເຊິ່ງລາງວັນອັນຊົງກຽດທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບຈາກປະເພດ ລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນ ແຫ່ງປີ 2017 (ຫຼື Domestic Retail Bank of the Year) ເຊິ່ງ ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານພຽງແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບລາງວັນປະເພດນີ້ມີ 63 ທະນາຄານຈາກ 23 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນປີນີ້. ສຳລັບລາງວັນ ທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບມາ 5 ປີຕິດຕໍ່ກັນນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ. ລາງວັນທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບໃນເທື່ອນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ແລະ ການຍອມຮັບຂອງສາກົນຕໍ່ ທຄຕລ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ການສະເໜີຊື່ທະນາຄານເພື່ອເຂົ້າຮັບລາງວັນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ແມ່ນພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກຳມະການ ທີ່ມາຈາກບັນດາບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ອັນປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກ: ບໍລິສັດ Earnst & Yong, Deloitte, PKMG and PWC.