dddddddd
 
 
#ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼີກລ້ຽງ COVID-19 ດ້ວຍ #BCELOneCash
-----------------------------
#BCELOneCash_ກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສຳພັດກັບເງິນສົດ:
ສາມາດສະໝັກນໍາໃຊ້ BCEL OneCash ດ້ວຍເບີໂທ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດບັນຊີ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ
ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ໃນວົງເງິນ 5 ລ້ານກີບ
ສາມາດຖອນເງິນອອກເປັນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ATM ດ້ວຍການສະແກນ QR Code
ສາມາດເລືອກ icon ກະເປົ໋າຕາມລາສີເກີດໄດ້
ສາມາດສ້າງ ແລະ ສົ່ງບົງເງິນ (Cash Voucher) ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ມີບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ໃນເທດສະການ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆໄດ້.
ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ...ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆໄດ້.
------------------------------
#BCELOneCash ຈະມີມາໃຫ້ເປັນບັດ ເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ ພາຍຫຼັງສະໝັກ BCEL One
👉#ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັນຊີ ສາມາດສະໝັກນໍາໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍເບີໂທລະສັັບ ດ້ວຍການດາວໂຫຼດແອັບ BCEL One ຈາກ AppStore ຫຼື PlayStore ປ້ອນຂໍ້ມູນເບີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາໃນທະນາຄານ.
👉#ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີ BCEL One ຢູ່ແລ້ວ ຫຼັງຈາກ Login ເຂົ້າໄປ ຈະປະກົດບັດ OneCash ໃຫ້ Active, ລູກຄ້າສາມາດ Active OneCash ຕາມຂັ້ນຕອນໂດຍການ Scan ໃບຫນ້າ ແລະ ປ້ອນເບີໂທລະສັບຮັບເລກ OTP ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນກໍ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ OneCash ໄດ້.

#BCELBank #BCELOne #BCELOneCash
#Oneforall
-----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐www.bcel.com.la