dddddddd
❇️ລຸ້ນຮັບໂຊກເມື່ອໃຊ້ບໍລິການ BCOME 🎉🎊
📢ລວມທັງໝົດ 40 ລາງວັນ ລວມມູນຄ່າ 80.000.000 ກີບ 🎉
- ລາງວັນ 5.000.000 ກີບ ມີ 10 ລາງວັນ🎊
- ລາງວັນ 1.000.000 ກີບ ມີ 30 ລາງວັນ🎊
📌ກະຕິກາ📌
➡️ລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການຜ່ານ BCOME 1 ທຸລະກຳຈະໄດ້ຮັບ 1 ສິດລຸ້ນໂຊກ
➡️ຮ້ານຄ້າຕົວແທນ BCOME ໃຫ້ບໍລິການ 10 ທຸລະກຳຈະໄດ້ຮັບ 1 ສິດລຸ້ນໂຊກ
✔️ເລີ່ມແຕ່ 01 ກໍລະກົດ ຈົນເຖິງ 31 ຕຸລາ 2022
✅ Live ສຸ່ມຫາຜູ້ໂຊກດີ ໃນວັນ 24 ພະຈິກ 2022
---------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
facebook: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: BCEL Bank
TikTok: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel