dddddddd

#BCELOneCare ເປັນທີ່ປຶກສາສ່ວນໂຕຂອງທ່ານທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ... ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
-------------------------------
#ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼີກລ້ຽງ COVID-19
ເປັນການບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາລູກຄ້າທາງ Online
ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຂົ້າເຂດຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ COVID-19 ທີ່ກໍາລັງແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ
ຊ່ວຍເປັນທີ່ປຶກສາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ
ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທາງ Online ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ
------------------------------
#ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ເຊັ່ນວ່າ:
ລ໋ອກ/ປົດລ໋ອກ ຍອດເງິນເນື່ອງຈາກໂອນເງິນຜິດບັນຊີ
ປົດລ໋ອກກົດລະຫັດຜິດເກີນ 3 ຄັ້ງ
ລືມລະຫັດບັດ ATM, ອອກລະຫັດໃຫມ່
ລ໋ອກບັດ ATM ຊົ່ວຄາວ
ເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າບັດ ATM
ປົດລ໋ອກບັດ ATM ຖືກລ໋ອກ
ປ່ຽນບັນຊີຫລັກໃນບັດ ATM
ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນລູກຄ້າໃນ BCEL One
ອອກລະຫັດໃຫມ່ BCEL One
ປົດລ໋ອກ BCEL One
ເພີ່ມບັດ ATM ເຂົ້າໃນ BCEL One (ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເຄີຍລົງທະບຽນແລ້ວ)
Reset ຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບລັບ BCEL One ແລະ ອື່ນໆ...
#ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທາງ Online ໄດ້ເຊັ່ນ: ອອກບັດໃຫມ່, ເປີດບັນຊີໃຫມ່, ຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກ...ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ
#ເຖິງວ່າລູກຄ້າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດຂອງໂລກກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຜ່ານ OneCare ໄດ້ດ້ວຍການແຊັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດທຸລະກໍາຂອງລູກຄ້າເນື່ອງຈາກ OneCare ມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າດ້ວຍໃບຫນ້າ ແລະ ກວດເອກະສານ ເຊິ່ງເປັນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ Call Center ຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນໄດ້.
-----------------------------
#ວິທີສະໝັກ:

📲#Download_BCELOne ຈາກ AppStore ຫຼື PlayStore ປ້ອນຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້້ນຕອນເພື່ອລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ຫຼັງຈາກປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ແອັບ BCEL One ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ.

✍️ #ສະໝັກເປີດນໍາໃຊ້_BCEL_One_ໄດ້ຟຣີທຸກເຄົາເຕີ້ບໍລິການ_ທຄຕລ_ທົ່ວປະເທດ

#BCELBank #BCELOne #BCELOneCare #Oneforall
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la