dddddddd

#BCELONE_One_for_all ທະນາຄານໃນມືຖືເພື່ອທຸກຄົນ…❤️
-----------------------------
🔴 ລວມທຸກຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມາພ້ອມກັບການລົງທະບຽນໃບໜ້າເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ
🔴 ແລະທີ່ສຳຄັນເປັນການບໍລິການທາງການເງິນແບບດີຈີຕໍ້ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທີ່ລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຂົ້າເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການສຳພັດກັບເງິນສົດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ COVID-19 ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ.
-----------------------------
1️⃣ ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ດ້ວຍ QR Code
2️⃣ ສາມາດນໍາໃຊ້ OneCash Card ແລະ ສ້າງບົງເງິນເພື່ອເປັນຂອງຂັວນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໃນເທດສະການ ຫຼື ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ…
3️⃣ ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ ເຊັ່ນ:
✔️ໂອນເງິນຈາກບັນຊີຫາບັນຊີ ພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ ທຄຕລ ແລະ ບັນຊີຂອງ ທະນາຄານ BIC, ໂອນລອຍ (BCOME)...
✔️ຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ: ຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ, ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບ...
✔️ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ BCEL OnePay
✔️ຊໍາລະອາກອນ, ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ, ຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ, ຊໍາລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ່ 1...
✔️ຊໍາລະບັດເຄຼດິດ, ຊໍາລະສິນເຊື່ອ, ຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພ...
4️⃣ ເຂົ້າຕິດຕາມສະໝຸດບັນຊີເງິນຝາກ Smart Book, ເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ, ທີ່ຕັ້ງຕູ້ ATM, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ...
5️⃣ ເປີດ/ປິດບັດວີຊາອອນລາຍ(Visa Online), ລ໋ອກບັດເອທີເອັມ, ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຍ້ອນຫຼັງຂອງບັດໄດ້
6️⃣ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຜ່ານ BCEL OneHeart
7️⃣ ຟັງຊັ້ນ One Care ເປັນທີ່ປຶກສາສ່ວນຕົວ ໂທຫາທະນາຄານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກົດເບີ ຫຼື ຈື່ເບີ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍໄດ້ທຸກມຸມໂລກ, ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
8️⃣ ສາມາດຂໍສະໝັກນຳໃຊ້ບໍລິການບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard ບັດຕື່ມເງິນແບບສະເໝືອນຈິງ ຜ່ານເທິງມືຖືໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ
9️⃣ ຕື່ມມູນຄ່າບັດພາຫະນະຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ 1 ແລະ ຕື່ມມູນຄ່າບັດນໍ້າມັນປີໂຕຣເທຣດ.
-------------------------------------
😱... ສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ປະຢັດເວລາແບບນີ້ ທ່ານລອງໃຊ້ແລ້ວຫຼືຍັງ

#ວິທີສະໝັກ:

📲#Download_BCELOne ຈາກ AppStore ຫຼື PlayStore ປ້ອນຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້້ນຕອນເພື່ອລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ຫຼັງຈາກປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ແອັບ BCEL One ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ.

✍️ #ສະໝັກເປີດນໍາໃຊ້_BCEL_One_ໄດ້ຟຣີທຸກເຄົາເຕີ້ບໍລິການ_ທຄຕລ_ທົ່ວປະເທດ

#BCELBank #BCELOne #Oneforall
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la