dddddddd

ຊົມເຊີຍ

ລາງວັນດີເດັ່ນທີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຈາກວາລະສານຊັ້ນນຳຈາກຕ່າງປະເທດ

ວາລະສານການທະນາຄານແລະການເງິນອາຊີ (Asian Banking and Finance Magazine) ມອບ 3 ລາງວັນດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນງານປະກາດລາງວັນ Asian Banking & Finance Awards 2019 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

1. ລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄິດລິເລີ່ມ ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແຫ່ງປີ

(ຫຼື FINANCIAL INCLUSION INITIATIVE OF THE YEAR – LAOS)

ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກການສະເໜີ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ (BCOME) ເຂົ້າຊິງລາງວັນ ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນ BCOME ໃຫ້ບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນພາຍໃນປະທດທີ່ງ່າຍທີ່ສູດ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ດ້ວຍການໂອນ-ຮັບເງິນຜ່ານຕົວແທນ BCOME ທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ. ການບໍລິການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົົດ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ຫຼື ຫ່າງຈາກຈຸດບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນ-ຮັບເງິນໄດ້ ທັງໃນ ແລະ ນອກໂມງລັດຖະການ (ອີງຕາມເວລາເປີດ-ປິດຂອງຕົວແທນ). ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ BCOME ຍັງຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຂອງລູກຄ້ານໍາອີກ. ບໍລິການ BCOME ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ໃນກາງປີ 2015, ເລີ່ມຈາກ 11 ຕົວແທນ, ການບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຕົວແທນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ປະຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີຕົວແທນ BCOME ຫຼາຍກວ່າ 500 ຕົວແທນ. ຈາກການຕອບຮັບທີ່ດີນີ້, ທຄຕລ ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາເພີ່ມຄວາມສາມາດ ໃຫ້ BCOME ສາມາດໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນບໍລິການໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

2. ດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແຫ່ງປີ

(ຫຼື MOBILE BANKING INITIATIVE OF THE YEAR – LAOS)

ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ BCEL One (Function OnePay) ເຂົ້າຮ່ວມຊິງລາງວັນ ເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິການທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນຍຸກສັງຄົມດິຈິຕ້ອນ. OnePay ແມ່ນລະບົບການ ຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະຫັດ QR Code Payment, ທີ່ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຊໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ BCEL One Application. ລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ BCEL One ສາມາດຊໍາລະສະສາງ ດ້ວຍວິທີການງ່າຍໆ ໂດຍສະແກນ QR Code ຂອງຮ້ານຄ້າ ແລະ ສາມາດເຮັດບໍລິການຊຳລະໄດ້ທັນທີ. ບໍລິການ OnePay ຂອງ ທຄຕລ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນບໍລິການທີ່ທັນຍຸກ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນເດືອນ 12/2017 ມີຈໍານວນຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພຽງ 438 ຮ້ານ, ຮອດທ້າຍເດືອນ 7/2019 ຈໍານວນຮ້ານເພີິ້ມຂື້ນເປັນຫຼາຍກ່ວາ 11,000 ຮ້ານ.

3. ລາງວັນໂຄງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດີເດັ່ນ - ຫຼຽນເງິນ ແຫ່ງປີ

(ຫຼື CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM OF THE YEAR  LAOS – SILVER)

ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ OneHeart ເຂົ້າຮ່ວມຊິງລາງວັນ ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນ OneHeart ຂອງ ທຄຕລ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ກໍາລັງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືຈາກສັງຄົມ ວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລະບົບການຈັດການບໍລິຈາກທີ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້. ຜະລິດຕະພັນ OneHeart ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງທາງໃນການປະກອບສ່ວນຂອງລູກຄ້າ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ທີ່ຢາກປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະຜົນງານໂດດເດັ່ນ ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບບໍລິການໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ແຂງອັດຕະປື ທີ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ ທຄຕລ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດ້ານການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ. ນັ້ນແມ່ນພຽງຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນເລັດ ຂອງໂຄງການໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ທຄຕລ ຈະຍົກລະດັບ OneHeart ເພື່ອເປັນເວທີເປີດໃຫ້ສັງຄົມທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.

ທັງ 03 ລາງວັນອັນຊົງກຽດທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບໃນເທື່ອນີ້ ​ເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການ ແລະ ການຍອມຮັບທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຕໍ່ ທຄຕລ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການສະເໜີຊື່ທະນາຄານເພື່ອເຂົ້າຮັບລາງວັນ ແລະ ການຕັດສິນ ແມ່ນພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການ ທີ່ມາຈາກບັນດາບໍລິສັດ ກວດສອບບັນຊີທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກ: ບໍລິສັດ Ernst & Young, Deloitte, KPMG ແລະ PwC. ບັນຍາກາດການຈັດງານໄດ້ຈັດຂື້ນໃນບັນຍາກາດທີ່ບົດຟົດຟື້ນ, ມີແຂກຜູ້ຊົງກຽດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 300 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 200 ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຈາກ 40 ປະເທດ.