dddddddd

ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ:   ບໍລິການ BCEL One (V3)


ຄຸນລັກສະນະ:     

ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ສາມາດກວດກາຄືນລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜະລິດຕະພັນບັດ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ຂອງ​ທ່ານ.

BCEL One ມີ 02 ຊ່ອງທາງໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້: ທາງເລືອກທີ 01 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື Smartphone ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android, IOS, Windows Phone ແລະ ທາງເລືອກທີ 02 ແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານຫນ້າເວັບຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ. 


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

ປະຢັດເວລາ, ໃຊ້ງານຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການໂອນເງິນ, ຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ,​ ຄ່ານ້ຳປະປາ,​ ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ ADSL, ຄ່າບໍລິການ LDTV,​ ຕື່ມມູນຄ່າບັດພາຫະນະຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ 1, ເບິ່ງອັດຕາແລກ ປ່ຽນປະຈຳວັນ, ລ໋ອກບັດ​ເອທີ​ເອັມ, ​ເປີດ/ປິດບັດວີ​ຊາ​ອອນ​ລາຍ (Visa Online)  ແລະ ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຍ້ອນຫຼັງຂອງບັດໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ໃນຜະລິດຕະພັນ BCEL One V3 ນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາພ້ອມກັບການບໍລິການໃໝ່ໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສະດວກ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງເຊັ່ນ:

 • ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ (ສາມາດເຂົ້າລະບົບໄດ້ດ້ວຍສະແກນລາຍນິ້ວມື)
 • ການແຈ້ງເຕືອນ (ຈໍາແນກສີຢ່າງຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະລາຍການ)
 • ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ (ແຍກສີແລະປະເພດ ແລະ ສະແດງລາຍລະອຽດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ)
 • ເບິ່ງຈຳນວນວົງເງິນ (ສະແດງຂໍ້ມູນບັດ, ຈຳນວນວົງເງິນ, ສະແດງບັນຊີທີ່ຜູກບັດ (ບັດຫຼັກ), ສະແດງເລກບັນຊີເຕັມ ແລະ ພິເສດທີ່ສຸດໃນລະບົບນີ້ແມ່ນທ່ານສາມາດສາມາດປ່ຽນບັນຊີຫຼັກໄດ້ດວ້ຍຕົວເຂອງທ່ານເອງ)
 • ບໍລິການອອນລາຍ (ສາມາດບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ບັດອອນລາຍ, ສາມາດຕັ້ງປິດ/ເປີດອັດຕະໂນມັດໄດ້)
 • ການໂອນເງິນ (ການຄົ້ນຫາເລກບັນຊີໂດຍພິມຊື່່ ຫຼື ພິມເລກເບີໂທລະສັບແທນ, ໃຊ້ລາຍນິ້ວມືແທນການຕອບຄໍາຖາມ)
 • ການຊໍາລະຄ່າສາທລະນຸປະໂພກ​ (ຄ່າໄຟ, ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ ຄ່າອິນເຕີເນັດ) ທີ່ອອກແບບໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ງ່າຍກ່ວາເກົ່າ)
 • ການແຈ້ງເຕືອນ (ສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຊິ່ງສາມາດສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງລາຍລະອຽດໄດ້)
 • ຄວາມປອດໄພ (ສາມາດຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ ຫຼື ຈໍານວນເງິນໃນການຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ)
 • BCOME (ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການ BCOME ຜ່ານ BCEL One V3 ໄດ້)
 • PayMe (ສາມາດສົ່ງໃບບິນເພື່ອຮຽກເກັບ, ຂັດຮູບຕິດ, ກໍານົດຈໍານວນເງິນ ແລະ ສົ່ງໃບບິນໃນ Contact ໄດ້)
 • ຊໍາລະບັດເຄຼດິດ (ສາມາດຊໍາລະບັດເຄຼດິດຜ່ານ BCEL One V3 ໄດ້ ເຊິ່ງເມື່ອຊໍາລະແລ້ວຈຳນວນວົງເງິນຂື້ນທັນທີ)(ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນການຊຳລະສະສາງເປັນ Manual ເທົ່ານັ້ນ)
 • ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ (ແຍກສີຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມລະອຽດຂື້ນ)
 • ການຕັ້ງຄ່າ (ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້)

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

ທຸກທ່ານທີ່ມີບັດ​ເອທີ​ເອັມ ຫຼື ບັດວີ​ຊາ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດຂໍເປີດນໍາໃຊ້ບໍລິການນີ້ໄດ້ ຕາມສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄດ້ບ້ານທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສະໜັກ.

ເອກະສານປະກອບມີ : ສຳເນົາບັດ ປະຈຳຕົວ ຫຼື  ໜັງສື​ເດີນທາງ(Passport) ຫຼື ປື້​ມສຳມະໂນຄົວ.


ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ໂທ: ສາຍດ່ວນ 1555 ຫຼື (+856 21) 211012