dddddddd

#BCELOneCash
#ເງິນຂອງຂວັນດິຈີຕໍ
Feature ໃຫມ່ທີ່ໃຜໆກໍ່ຕ້ອງມັກ...!
................................
BCEL OneCash ມິຕິໃຫມ່ຂອງການໃຫ້ຂອງຂັວນ🎁ທີ່ເປັນເງິນໃນວັນສໍາຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນວັນບຸນປີໃຫມ່, ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ, ວັນເກີດ, ວັນແຕ່ງດອງ (ຊອງບັດເຊີນ) ແລະ ອື່ນໆ...

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ, ໃກ້ຫລືໄກ, ເວລາໃດທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ພາດທີ່ຈະສົ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄດ້💕

ສິ່ງນ້ອຍໆແຕ່ແທນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ສົ່ງຄວາມສຸກໃນທຸກວັນສຳຄັນດ້ວຍ "ເງິນຂອງຂວັນດິຈີຕໍ BCEL OneCash"💸💸💸

💑ຄົນຮັບກໍ່ດີໃຈ ຄົນໃຫ້ກໍ່ມີຄວາມສຸກ...!
...............................
#ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ BCEL OneCash
💸OneCash Card ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດ Virtual Prepaid ໜຶ່ງຂອງ ທຄຕລ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ
💸OneCash Card ຈະມີມາໃຫ້ເປັນບັດເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ ພາຍຫຼັງສະໝັກ BCEL One
👉ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະໝັກສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ BCEL One ແລ້ວສະໝັກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາໃນທະນາຄານ ເໝືອນກັບທີ່ຜ່ານມາ
👉ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີ BCEL One ຢູ່ແລ້ວ ຫຼັງຈາກ Login ເຂົ້າໄປ ຈະປາກົດບັດ OneCash ໃຫ້ Active, ລູກຄ້າຕ້ອງ Active OneCash ຕາມຂັ້ນຕອນໂດຍການ Scan ໃບຫນ້າ ແລະ ປ້ອນເບີໂທລະສັບຮັບເລກ OTP ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດ ສ້າງ ແລະ ຮັບ ບົງເງິນ (Voucher) ໄດ້

#ຄຸນລັກສະນະເດັ່ນແມ່ນສາມາດ:
ສ້າງ ແລະ ສົ່ງບົງເງິນ (Cash Voucher) ໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້
ສ້າງບົງເງິນເພື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໃນເທດສະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປີໃໝ່ສາກົນ, ປີໃໝ່ຈີນ-ຫວຽດ (ກຸດຈີນ-ເຕັດຫວຽດ), ວັນແມ່ນຍິງສາກົນ, ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ງານວັນເກີດ, ຮັບຂວັນລູກ, ອວຍພອນຄູ່ສົມລົດ, ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ແລະ ງານຕ່າງໆ.
ສາມາດສົ່ງໂອນເງິນ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທຄຕລ ໄດ້
ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ (ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ...) ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆໄດ້ ຜ່ານ ແອັບ BCEL One
ໃນມໍ່ໆນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການຜ່ານ ATM, Counter...ໄດ້

#BCELBank #BCELOne #Oneforall
--------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la