dddddddd
🎊🎊🎊 ມາລຸ້ນຮັບໂຊກ 2 ຊັ້ນ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ ກັບບັດ ATM BCEL UnionPay 💳 ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ວ້າວວວວວ
ຍິ່ງໃຊ້ຫຼາຍ ກໍຍິ່ງໄດ້ຮັບສິດຫຼາຍ ລຸ້ນຮັບຫຼາຍລາງວັນ
ໂຊກຊັ້ນທີ 1️⃣: ໃຊ້ປຸບຮັບປັບ
- ຮັບ​ທັນທີ Cash Back 10% ຂອງຍອດທີ່ນໍາໃຊ້ຕໍ່ລາຍການ,​ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບເປັນ E-voucher ເງິນສົດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງໃຫ້ທາງ ກະເປົາເງິນ OneCash, ລວມທັງໝົດ 400 ລາງວັນ...​ວ້າວວວວວ
- E-voucher ຈະຖືກ Pop Up ໃນໜ້າແອັບ BCEL One ຂອງທ່ານ
- ວົງເງິນ Cash Back ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 20.000 ກີບ ສູງສູດແມ່ນ 300.000 ກີບ
ເງື່ອນໄຂລຸ້ນໂຊກຊັ້ນທີ 1:
1. ຕ້ອງເປັນລາຍການນໍາໃຊ້ດ້ວຍບັດ ATM BCEL UnionPay, ທັງປະເພດບັດ ATM BCEL UnionPay ແບບເກົ່າ ແລະ ບັດ Chip ATM BCEL UnionPay
2. ຕ້ອງເປັນທຸລະກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ຜ່ານບັດ ແລະ ຕ້ອງເປັນລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄື:
• ຊໍາລະທາງອອນລາຍ (E-Commerce)
• ຊໍາລະສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ (POS)
• ຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
3. ມູນຄ່າການນໍາໃຊ້ 200.000 ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າຕໍ່ລາຍການຂຶ້ນໄປ
4. ພາຍຫຼັງການເຮັດທຸລະກໍາສໍາເລັດແລ້ວ ວົງເງິນທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຈະຖືກໂອນເຂົ້າກະເປົາເງິນ OneCash Wallet ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
5. ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບລາງວັນເງິນຄືນ (Cash back), ທີ່ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນ OneCash Wallet, ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນໃນການນໍາໃຊ້ OneCash
6. ບັດຂອງອົງກອນໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ມີສິດໃນການລຸ້ນຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້
ໂຊກຊັ້ນທີ 2️⃣: ສຸ່ມຈັບລາງວັນ (Random) ລວມ​ 36​ ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 1: ໂທລະສັບ Galaxy Z Flip3, ຈໍານວນ 1 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 2: ທອງຄໍາໜັກ 1 ບາດ, ຈໍານວນ 2 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 3: iPad mini Mega Power, ຈໍານວນ 3 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 4: ລໍາໂພງ Marshall Kilburn II, ຈໍານວນ 5 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 5: ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນບ້ານ, ຈໍານວນ 10 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 6: ເຄື່ອງສະກັດນໍ້າໝາກໄມ້, ຈໍານວນ 15 ລາງວັນ
ເງື່ອນໄຂລຸ້ນໂຊກຊັ້ນທີ 2:
1. ຕ້ອງເປັນລາຍການນໍາໃຊ້ດ້ວຍບັດ ATM BCEL UnionPay, ທັງປະເພດບັດ ATM BCEL UnionPay ແບບເກົ່າ ແລະ ບັດ Chip ATM BCEL UnionPay
2. ຕ້ອງເປັນທຸລະກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ຜ່ານບັດ​ຄື:
• ຊໍາລະທາງອອນລາຍ (E-Commerce)
• ຊໍາລະສິນຄ້າ/ບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ (POS): ນັບທັງລາຍການຮັບບັດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບລາຍການຂອງພາຍໃນປະເທດແມ່ນນັບສະເພາະລາຍການ (ON-US) ຄື​ ລາຍການທີ່ໃຊ້ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຂອງ BCEL​ ເທົ່ານັ້ນ
• ຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
3. ມູນຄ່າການນໍາໃຊ້ແມ່ນ 200.000 ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າຕໍ່ລາຍການຂຶ້ນໄປ
4. ໜຶ່ງລາຍການທີ່ມີມູນຄ່າ 200.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ​ ໜຶ່ງສິດ ໃນການຖືກນັບເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບ Random
5. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມ Random ຮັບລາງວັນຈາກ ທຄຕລ ພາຍຫຼັັງສິ້ນສຸດໂປຣໂມຊັນ
6. ບັດຂອງອົງກອນໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ມີສິດໃນການລຸ້ນຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້
🛎️Promotion ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ມີນາ - 30 ເມສາ 2022 ນີ້
------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉🏻ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️1555
👉🏻ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉🏻ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
facebook: BCEL Bank, BCEL Promotion
Instagram: bcelbank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank