dddddddd
ຈ່າຍໃຫ້ຟິນ ລຸ້ນບິນ ໄປ-ກັບ ຝຣັ່ງ🇫🇷& ສິງກະໂປ🇸🇬 ກັບໂປຼໂມຊັນ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ 💳 BCEL Mastercard ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15/12/2022 - 28/02/2023 ນີ້
ເງື່ອນໄຂ:
1. ສໍາລັບລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບັດ 💳 BCEL Mastercard Credit ທີ່ມີຍອດນໍາໃຊ້ສະສົມສູງສຸດ ມີສິດລຸ້ນຮັບປີ້ຍົນ ໄປ-ກັບ ປະເທດຝຣັ່ງ🇫🇷 (ຟຣີ ຈໍານວນ 1 ປີ້)💫
2. ສໍາລັບລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບັດ 💳 BCEL Mastercard Debit ທີ່ມີຍອດນໍາໃຊ້ສະສົມສູງສຸດ ມີສິດລຸ້ນຮັບປີ້ຍົນ ໄປ-ກັບ ປະເທດສິງກະໂປ🇸🇬 (ຟຣີ ຈໍານວນ 1 ປີ້)💫
🥳 ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ຢ່າລືມໃຊ້ບັດ 💳 BCEL Mastercard ເພື່ອລຸ້ນບິນລັດຟ້າໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດເດີ້ທຸກຄົນ🌎
#ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ_BCEL_Mastercard Credit: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=mastercard
#ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ_BCEL_Mastercard Debit: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=Virtual