dddddddd

ມາໃໝ່ທັນສະໄໝປອດໄພ...!!!

ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້ ATM ດ້ວຍ QR Code
……………………….........
ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຖອນເງິນສົດໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດ ຜ່ານຕູ້ ATM ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້… ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. Log in ເຂົ້າ App BCEL One
2. ເລືອກຟັງຊັ້ນຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ຕາມດ້ວຍຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຖອນ, ເລືອກບັນຊີ ແລ້ວກົດປຸ່ມສະແກນ QR Code
3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ຕູ້ ATM ໃຫ້ກົດປຸ່ມຖອນເງິນດ້ວຍ QR Code
4. ໜ້າຈໍຕູ້ ATM ຈະສະແດງ QR Code
5. ໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ໄດ້ເປີດລໍຖ້າສະແກນ QR Code ຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອນໍາມາສະແກນ QR Code ຢູ່ຫນ້າຈໍຕູ້ ATM
6. ໃສ່ລະຫັດບັດ ATM ທີ່ໜ້າຈໍຕູ້ ATM ແລ້ວເງິນທີ່ທ່ານຖອນກໍ່ຈະອອກຈາກຕູ້ທັນທີ.

#ລືມບັດ ATM ກໍ່ຖອນເງິນໄດ້ພຽງໃຊ້ BCEL One!

ສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນຍຸກທັນສະໄໝແບບນີ້ ທ່ານລອງໃຊ້ແລ້ວຫຼືຍັງ?