ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 24/06/2022

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

pdf-icon (277 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 29/05/2023

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

pdf-icon (366 KB)

ສະບັບ 15/09/2023

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

pdf-icon (239 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 03/01/2023

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank

pdf-icon (280 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 04/10/2023

ຄ່າບໍລິການບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay

pdf-icon (402 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024