ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 24/06/2022

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

pdf-icon (362 KB)

ສະບັບ 28/06/2022

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

pdf-icon (232 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/01/2022

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank

pdf-icon (279 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 10/09/2021

ຄ່າບໍລິການບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay

pdf-icon (407 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023