ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_55_7606f415168efbf6309cbffd1596e8c0.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_335_d6352f44d5d797851ebc6c523e61c379.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະເມນູອາຫານ ທີ່ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_39_9b6594ea7a162de539f3b9ca64f85a32.png
5%

ຮ້ານ Dairy Queen ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_46_ddd6f28cf863da9d7deea7828add3090.png
10%

ສະເພາະເມນູອາຫານ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_53_858ed82df78b1e31b12f544c233ae415.jpeg
5%

ຫລຸດສະເພາະເມນູອາຫານ ທີ່ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_334_beaf60eb639226b0b5d9648bab3536f8.jpg
10%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຊຳລະຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024