ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_266_90664b36cf3e3d5b0eeca71d142342bc.jpg
20%

ເກສອນ ເຈເວີຣີ ບ້ານທ່າຫຼວງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຫຼື ຜ່ານ BCEL OnePay ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 78977779

bcel_web_file_270_d8a7b0f2b7f62ae9da8453646340dd3a.jpg
5%

The Tea Room ປາກເຊ ຊໍາລະຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%

bcel_web_file_276_1b1b625aa45e6a55bba7e78c48d93bcd.jpg
5%

ບ້ານຕົ້ນຫອມ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື OnePay ມູນຄ່າລວມ 150.000 ຂຶ້ນໄປຫລຸດລາຄາ 5% ໃນຊ່ວງວັນທີ 01/10/2019-31/03/2020 ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນສະອາດເໜືອ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂທລະສັບ: 28599995

bcel_web_file_300_4a66709a5976834ac7fb20937fbe1d7a.jpg
10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

bcel_web_file_41_35d0c474d3e1de75cd67788f12f7ef6.png
5%

ຮ້ານ TEXUS CHICKEN ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_328_47c92f4590782cf78f2231c688833428.jpg
10%

Happy X2 by VISA Card

bcel_web_file_42_858189117ccf15c65278695bb82084a8.jpeg
10%

ຮ້ານ ແທັກຊີ ຄາເຟ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ) ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງ, ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ, ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ໂທລະສັບ 020 55081111

bcel_web_file_315_f019563c86883ad1539f484a36800842.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

bcel_web_file_33_ff27f3d63dce262201c53e39556d6d51.png
10%

ຮ້ານແວ່ນຕາໃຕ້ຟ້າ TAIFA OPTIC ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຈາກລາຄາຂອງສິນຄ້າປົກກະຕິ (ບໍ່ລວມສິນຄ້າທີ່ມີໂປຣໂມຊັນຂອງຮ້ານ) ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 98811822

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023