ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_49_d80fddab802e77e76bdb1e61f7628ef9.png
Free Delivery

Free ຄ່າສົ່ງສູງສຸດ 5.000 ກີບ/ອໍເດີ ເມືອສັ່ງຂັ້ນຕຳ 60.000 ກີບ ສະເພາະບັດ BCEL VISA, Mastercard and JCB

bcel_web_file_51_29b1c21ee7a616f281c9bf71d54cc6de.jpeg
8%

ສະເພາະເມນູອາຫານ ຊຳລະຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງຂອງ ທຄຕລ

bcel_web_file_41_35d0c474d3e1de75cd67788f12f7ef6.png
5%

ຮ້ານ TEXUS CHICKEN ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_315_f019563c86883ad1539f484a36800842.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

bcel_web_file_340_839556691d808cd3549857ab758ab79.jpg
5-10%

'- 5% ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ Medi+ ມູນຄ່າເບ້ຍປະກັນ 2.000$ ຂຶ້ນໄປຕໍ່ການຊຳລະຄັ້ງໜຶ່ງຜ່ານ POS. - 10% ສຳລັບປະກັນທົ່ວໄປຍົກເວັ້ນ Medi+ ທີ່ຊຳລະມູນຄ່າ 500$ ຂຶ້ນໄປຜ່ານ POS. - 5% ສຳລັບປະກັນທຸກຜະລິດຕະພັນ ຍົກເວັ້ນ Medi+ ຊໍາລະຜ່ານ QR Code.

bcel_web_file_54_78ba65a854ffe03d20c6364a984687b7.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_55_7606f415168efbf6309cbffd1596e8c0.jpeg
10%

ຫຼຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງ BCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_339_5057d6c7b3487bc84b92fb2647cae9a5.jpg
10%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າ ເມື່ອຊຳລະຜ່າບັດຂອງBCEL ທຸກປະເພດ

bcel_web_file_336_f6e5ded5e1d4bebab8b676f6e3183577.jpg
10%

ໂປຣໂມຊັນສຳລັບລາຄາສິນຄ້າປົກກະຕິ ບໍ່ລວມລາຍການໂປຣໂມຊັນສະເພາະຂອງຮ້ານ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024