ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_306_336f45bb78d20146018cfa38bf1fdcc3.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

bcel_web_file_44_f4aa1eea8c4ca5b109032cf095e79e18.jpeg
30-50%

ບໍລິສັດ ເອັສທີເອັສ ເບສໄລຟ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງນວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 30-50% ສໍາລັບສິນຄ້າ OKIA EMONARCH LX 50%, OKIA ELOVE LX 40%, OKIA EWONDER SOFA 30%, OKIA EMOVE LIFE 45% ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 95666555

bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

pr11_58.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

pr28_28.jpg
10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ

bcel_web_file_324_e8612cd5fdc0841df2a6729795ccfbbc.jpg
5%

ເຮືອນພັກອາລິສາ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າຫ້ອງພັກຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ OnePay ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫຼັກເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂທລະສັບ 031 251 555

bcel_web_file_316_f595c59dfbb407d9a75c789c2aa1fc10.jpg
10-50%

ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດ 50% ເປັນບາງໄລຍະທີ່ທາງສູນກຳນົດ

bcel_web_file_296_b13c2b5356da5435f4cadc2c25860241.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023